Polyneuropathies

Polyneuropatier

Svensk definition

Sjukdomar då flera perifera nerver är drabbade samtidigt. Kännetecknas av symmetirsk, bilateral distal motorisk och sensorisk funktionsnedsättning . I den patologiska processen inkluderas degeneration av axoner, myelin eller båda. Det finns olika typer av polyneuropatier som kategoriseras på basis av drabbade nerver (t ex sensoriska, motoriska eller autonoma), fördelning av skadade nerver (t ex distal respektive proximal), orsakssammanhang eller nedärvningsmönster.

Engelsk definition

Diseases of multiple peripheral nerves simultaneously. Polyneuropathies usually are characterized by symmetrical, bilateral distal motor and sensory impairment with a graded increase in severity distally. The pathological processes affecting peripheral nerves include degeneration of the axon, myelin or both. The various forms of polyneuropathy are categorized by the type of nerve affected (e.g., sensory, motor, or autonomic), by the distribution of nerve injury (e.g., distal vs. proximal), by nerve component primarily affected (e.g., demyelinating vs. axonal), by etiology, or by pattern of inheritance.

Svenska synonymer

Ärftlig polyneyropati Förvärvad polyneyropati Polyneuropati vid livshotande sjukdom Motorisk neuropati

Engelska synonymer

Polyneuropathy Polyneuropathy, Motor Motor Polyneuropathies Motor Polyneuropathy Polyneuropathies, Motor Polyneuropathy, Familial Familial Polyneuropathies Familial Polyneuropathy Polyneuropathies, Familial Polyneuropathy, Inherited Inherited Polyneuropathies Inherited Polyneuropathy Polyneuropathies, Inherited Polyneuropathy, Acquired Acquired Polyneuropathies Acquired Polyneuropathy Polyneuropathies, Acquired Polyneuropathy, Critical Illness Critical Illness Polyneuropathies Critical Illness Polyneuropathy Polyneuropathies, Critical Illness