Nervous System Malformations

Nervsystemets missbildningar

Svensk definition

Strukturella missbildningar i det centrala eller perifera nervsystemet, främst till följd av defekt embryogenes.

Engelsk definition

Structural abnormalities of the central or peripheral nervous system resulting primarily from defects of embryogenesis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Malformation, Nervous System Malformations, Nervous System Nervous System Malformation Nervous System Congenital Abnormalities Nervous System Congenital Malformations Nervous System Malformations, Congenital Congenital Anomalies, Nervous System Abnormalities, Nervous System Abnormality, Nervous System Nervous System Abnormality Malformations, Nervous System, Congenital Abnormalities, Congenital, Nervous System Anomalies, Nervous System Anomaly, Nervous System Nervous System Anomaly Congenital Abnormalities, Nervous System Congenital Malformations, Nervous System Nervous System Anomalies Nervous System Abnormalities Cranioschisis Cranioschises