Agenesis of Corpus Callosum

Avvikelser i hjärnbalken

Svensk definition

Medfödd defekt som resulterar i en delvis eller total avsaknad av hjärnbalken. Kan förekomma som del i raden av olika syndrom. Kliniska manifestationer inkluderar neuromotoriska rubbningar och intellektuell funktionsstörning.

Svenska synonymer

Missbildning av corpus callosum Corpus callosum hypergenesi Corpus callosum dysgenesi

Engelska synonymer

Corpus Callosum Ageneses Corpus Callosum, Agenesis Of Corpus Callosum Dysgenesis Corpus Callosum Dysgeneses Dysgeneses, Corpus Callosum Dysgenesis, Corpus Callosum Absence of Corpus Callosum Corpus Callosum Absence Corpus Callosum Absences Corpus Callosum Agenesis Ageneses, Corpus Callosum Agenesis, Corpus Callosum Corpus Callosum Hypogenesis Corpus Callosum Hypogeneses Hypogeneses, Corpus Callosum Hypogenesis, Corpus Callosum Corpus Callosum Malformation