Aicardi Syndrome

Aicardis syndrom

Svensk definition

Sällsynt genetisk avvikelse med delvis eller total avsaknad av hjärnbalken. Kännetecknas av spädbarnskramper, psykisk funktionsnedsättning och lesioner på näthinnan eller synnerven.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Syndrome, Aicardi Corpus Callosum, Agenesis Of, With Chorioretinal Abnormality Chorioretinal Anomalies with Acc Agenesis of Corpus Callosum with Infantile Spasms and Ocular Abnormalities Callosal Agenesis and Ocular Abnormalities Aicardi's Syndrome Syndrome, Aicardi's Agenesis of Corpus Callosum with Chorioretinal Abnormality