Genetic Diseases, X-Linked

Ärftliga sjukdomar, X-bundna

Svensk definition

Genetiska sjukdomar som är kopplade till mutationer på X-kromosomen hos människor eller hos andra arter. Hit räknas även djurmodeller av X-bundna sjukdomar hos människa.

Engelsk definition

Genetic diseases that are linked to gene mutations on the X CHROMOSOME in humans (X CHROMOSOME, HUMAN) or the X CHROMOSOME in other species. Included here are animal models of human X-linked diseases.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease, X-Linked Genetic Diseases, X-Linked Genetic Genetic Disease, X-Linked Genetic Diseases, X Linked X-Linked Genetic Disease Genetic Diseases, X-Chromosome Linked Genetic Diseases, X Chromosome Linked X-Linked Genetic Diseases X Linked Genetic Diseases