Focal Dermal Hypoplasia

Fokal hudhypoplasi

Svensk definition

En genetisk sjukdom kännetecknad av hudmissbildning (hypoplasi), fettknutor och handanomalier. Den förekommer endast hos kvinnor och överförs som ett X-bundet, dominant drag.

Engelsk definition

A genetic skin disease characterized by hypoplasia of the dermis, herniations of fat, and hand anomalies. It is found exclusively in females and transmitted as an X-linked dominant trait.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dermal Hypoplasias, Focal Focal Dermal Hypoplasias Hypoplasia, Focal Dermal Hypoplasias, Focal Dermal Goltz-Gorlin Syndrome Syndrome, Goltz-Gorlin Goltz Syndrome Syndrome, Goltz Goltz Gorlin Syndrome Gorlin Syndrome, Goltz Syndrome, Goltz Gorlin Dermal Hypoplasia, Focal Goltz's Syndrome Goltzs Syndrome Syndrome, Goltz's