Chromosomes, Human

Människokromosomer

Svensk definition

Mycket långa DNA-molekyler och tillhörande proteiner, histoner och kromosomala proteiner av icke-histontyp. Normalt finns det 46 kromosomer, inklusive två könskromosomer, i kärnan i människans celler. De bär på individens genetiska kod.

Engelsk definition

Very long DNA molecules and associated proteins, HISTONES, and non-histone chromosomal proteins (CHROMOSOMAL PROTEINS, NON-HISTONE). Normally 46 chromosomes, including two sex chromosomes are found in the nucleus of human cells. They carry the hereditary information of the individual.

Svenska synonymer

Kromosomer, humana Mänskliga kromosomer

Engelska synonymer

Chromosome, Human Human Chromosome Human Chromosomes