Chromosomes, Human, 4-5

Människokromosomer 4-5

Svensk definition

Den andra av kromosomernas sju grupper, med två par med den gängse benämningen par 4 och 5. Dessa kromosomer (grupp B) är stora, med submetacentriskt placerade centromerer.

Engelsk definition

The large, submetacentric human chromosomes, called group B in the human chromosome classification. This group consists of chromosome pairs 4 and 5.

Svenska synonymer

Kromosomer, humana, 4-5

Engelska synonymer

Group B Chromosomes Chromosome, Group B Chromosomes, Group B Group B Chromosome Chromosomes B