Heredodegenerative Disorders, Nervous System

Ärftliga degenerativa sjukdomar i nervsystemet

Svensk definition

Ärftliga sjukdomstillstånd som kännetecknas av fortskridande atrofi och funktionsbrist i anatomiskt och fysiologiskt förbundna nervsystem.

Engelsk definition

Inherited disorders characterized by progressive atrophy and dysfunction of anatomically or physiologically related neurologic systems.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Degenerative Hereditary Diseases, Nervous System Degenerative Hereditary Disorders, Nervous System Hereditary Diseases, Neurodegenerative Disease, Neurodegenerative Hereditary Diseases, Neurodegenerative Hereditary Hereditary Disease, Neurodegenerative Neurodegenerative Hereditary Disease Neurodegenerative Hereditary Diseases Neurodegenerative Diseases, Hereditary Disease, Hereditary Neurodegenerative Diseases, Hereditary Neurodegenerative Hereditary Neurodegenerative Disease Neurodegenerative Disease, Hereditary Hereditary-Degenerative Disorders, Nervous System Hereditary Degenerative Disorders, Nervous System Nervous System Degenerative Hereditary Diseases Nervous System Diseases, Degenerative, Hereditary Nervous System Hereditary Degenerative Diseases Degenerative Disease, Nervous System, Hereditary Hereditary Neurodegenerative Diseases