Nomograms

Nomogram

Svensk definition

En grafisk, statistisk modell (diagram) med skalor för beräkning av den prognostiska vikten av ett värde för varje enskild variabel. Med hjälp av nomogram kan man utifrån specifika kliniska parametrar förutsäga utfall. Nomogrammen använder algoritmer med ett flertal variabler för beräkning av den förutsagda sannolikheten att en patient får ett bestämt kliniskt utfall.

Engelsk definition

Graphical representation of a statistical model containing scales for calculating the prognostic weight of a value for each individual variable. Nomograms are instruments that can be used to predict outcomes using specific clinical parameters. They use ALGORITHMS that incorporate several variables to calculate the predicted probability that a patient will achieve a particular clinical endpoint.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nomogram Partin Tables Partin Table Table, Partin Tables, Partin Partin Nomograms Nomogram, Partin Nomograms, Partin Partin Nomogram