Neoplasm Staging

Stadieindelning av tumörer

Svensk definition

Metoder att försöka uttrycka graden av tumörutbredning hos en patient.

Engelsk definition

Methods which attempt to express in replicable terms the extent of the neoplasm in the patient.

Svenska synonymer

Cancerstadieindelning Stadieindelning av cancer TNM klassificering Tumörstadieindelning TNM-systemet

Engelska synonymer

Staging, Neoplasm Tumor Staging Staging, Tumor Cancer Staging Staging, Cancer TNM Staging Staging, TNM TNM Staging System Staging System, TNM Staging Systems, TNM System, TNM Staging Systems, TNM Staging TNM Staging Systems TNM Classification Classification, TNM Classifications, TNM TNM Classifications