Fetal Weight

Fostervikt

Svensk definition

Fostrets vikt i livmodern, vilken vanligtvis kan uppskattas mha beräkningar baserade på mätresultat från ultraljudsundersökning av fostret.

Engelsk definition

The weight of the FETUS in utero. It is usually estimated by various formulas based on measurements made during PRENATAL ULTRASONOGRAPHY.

Svenska synonymer

Embryovikt

Engelska synonymer

Fetal Weights Weight, Fetal Weights, Fetal Body Weight, Fetal Body Weights, Fetal Fetal Body Weight Fetal Body Weights