Body Size

Kroppsstorlek

Svensk definition

En kropps fysiska mått.

Engelsk definition

The physical measurements of a body.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Body Sizes Size, Body Sizes, Body