Interleukin-6

Interleukin-6

Svensk definition

En faktor som stimulerar tillväxt och differentiering av mänskliga B-celler och som även verkar som tillväxtfaktor för hybridom och plasmacytom. Interleukin-6 produceras av många olika celler, som t ex T-celler, monocyter och fibroblaster.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Interleukin 6 IL6 B-Cell Stimulatory Factor 2 B-Cell Stimulatory Factor-2 Differentiation Factor-2, B-Cell Differentiation Factor 2, B Cell B-Cell Differentiation Factor-2 B Cell Differentiation Factor 2 BSF-2 Hybridoma Growth Factor Growth Factor, Hybridoma IFN-beta 2 Plasmacytoma Growth Factor Growth Factor, Plasmacytoma Hepatocyte-Stimulating Factor Hepatocyte Stimulating Factor MGI-2 Myeloid Differentiation-Inducing Protein Differentiation-Inducing Protein, Myeloid Myeloid Differentiation Inducing Protein B-Cell Differentiation Factor B Cell Differentiation Factor Differentiation Factor, B-Cell Differentiation Factor, B Cell IL-6 Interferon beta-2 Interferon beta 2 beta-2, Interferon B Cell Stimulatory Factor-2 B Cell Stimulatory Factor 2