CD4-Positive T-Lymphocytes

CD4-positiva T-lymfocyter

Svensk definition

En kritisk subpopulation av regulator-T-celler, delaktiga i igångsättandet av de flesta immunologiska funktioner. HIV-viruset har selektiv tropism för den T4-cell som uttrycker CD4-fenotypmarkören, en HIV-receptor. Det är just utslagningen av denna subpopulation, innehållande såväl T-hjälparceller som T-suppressorceller, som är den främsta orsaken till den omfattande immunsuppression som ses vid H IV-infektion.

Engelsk definition

A critical subpopulation of T-lymphocytes involved in the induction of most immunological functions. The HIV virus has selective tropism for the T4 cell which expresses the CD4 phenotypic marker, a receptor for HIV. In fact, the key element in the profound immunosuppression seen in HIV infection is the depletion of this subset of T-lymphocytes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

CD4 Positive T Lymphocytes CD4-Positive T-Lymphocyte T-Lymphocyte, CD4-Positive T-Lymphocytes, CD4-Positive CD4-Positive Lymphocytes CD4-Positive Lymphocyte Lymphocyte, CD4-Positive Lymphocytes, CD4-Positive T4 Cells T4 Cell T4 Lymphocytes T4 Lymphocyte