Tuberculosis, Meningeal

Tuberkulös meningit

Svensk definition

En form av bakteriell meningit som orsakas av Mycobacterium tuberculosis eller, i sällsynta fall, Mycobacterium bovis. Bakterierna sprider ut sig i hjärnhinnorna och bildar mikrotuberkulom som så småningom brister. Det kliniska förloppet brukar vara subakut och förvärras under loppet av flera dagar eller längre. Huvudvärk och hjärnhinneretningar följs av krampanfall, hjärnnervstörningar, lokal nervsvikt, somnolens och därefter koma. Infektionen kan drabba såväl immunkompetenta personer som uppträda som opportunistisk infektion vid AIDS och andra immundefektsyndrom.

Engelsk definition

A form of bacterial meningitis caused by MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS or rarely MYCOBACTERIUM BOVIS. The organism seeds the meninges and forms microtuberculomas which subsequently rupture. The clinical course tends to be subacute, with progressions occurring over a period of several days or longer. Headache and meningeal irritation may be followed by SEIZURES, cranial neuropathies, focal neurologic deficits, somnolence, and eventually COMA. The illness may occur in immunocompetent individuals or as an OPPORTUNISTIC INFECTION in the ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME and other immunodeficiency syndromes. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp717-9)

Svenska synonymer

Hjärnhinnetuberkulos Meningeal tuberkulos TB-menigit Tuberkulös hypertrofisk pakymeningit

Engelska synonymer

Meningeal Tuberculoses Meningeal Tuberculosis Tuberculoses, Meningeal TB Meningitis TB Meningitides Tubercular Meningitis Meningitides, Tubercular Meningitis, Tubercular Tubercular Meningitides Meningitis, Tuberculous Meningitides, Tuberculous Tuberculous Meningitides Tuberculous Meningitis Tuberculosis Meningitis Meningitides, Tuberculosis Meningitis, Tuberculosis Tuberculosis Meningitides Tuberculous Hypertrophic Pachymeningitis Hypertrophic Pachymeningitides, Tuberculous Hypertrophic Pachymeningitis, Tuberculous Pachymeningitides, Tuberculous Hypertrophic Pachymeningitis, Tuberculous Hypertrophic Tuberculous Hypertrophic Pachymeningitides