Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis

Svensk definition

En art grampositiva, aeroba bakterier som ger tuberkulos hos människor, andra primater, nötkreatur, hundar och vissa andra djur, som har kontakt med människor. Bakterierna har en tendens att växa i slingrande, trådlika anhopningar, där de uppvisar en parallell orientering.

Engelsk definition

A species of gram-positive, aerobic bacteria that produces TUBERCULOSIS in humans, other primates, CATTLE; DOGS; and some other animals which have contact with humans. Growth tends to be in serpentine, cordlike masses in which the bacilli show a parallel orientation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mycobacterium tuberculosis H37Rv