Nutrition Surveys

Näringsundersökningar

Svensk definition

Systematisk insamling av data om näringsstatus hos en befolkningsgrupp inom ett givet geografiskt område. Data från sådana undersökningar används som underlag för näringsbedömningar.

Engelsk definition

A systematic collection of factual data pertaining to the nutritional status of a human population within a given geographic area. Data from these surveys are used in preparing NUTRITION ASSESSMENTS.

Svenska synonymer

Nutritionsundersökningar

Engelska synonymer

Nutrition Survey Survey, Nutrition Surveys, Nutrition Nutritional Surveys Nutritional Survey Survey, Nutritional Surveys, Nutritional National Health and Nutrition Examination Survey NHANES