Wilms Tumor

Wilms tumör

Svensk definition

En elakartad njurtumör orsakad av okontrollerad tillväxt/multiplikation av renala stamceller, stromaceller och epitelceller. Flera gener har kopplats till Wilms tumör som nästan uteslutande uppträder under småbarnsåldern.

Engelsk definition

A malignant kidney tumor, caused by the uncontrolled multiplication of renal stem (blastemal), stromal (STROMAL CELLS), and epithelial (EPITHELIAL CELLS) elements. However, not all three are present in every case. Several genes or chromosomal areas have been associated with Wilms tumor which is usually found in childhood as a firm lump in a child's side or ABDOMEN.

Svenska synonymer

Nefroblastom Bilateral Wilms tumör

Engelska synonymer

Tumor, Wilms Wilms Tumor 1 Nephroblastoma Nephroblastomas Wilms' Tumor Tumor, Wilms' Wilm Tumor Wilm's Tumor Bilateral Wilms Tumor Tumor, Bilateral Wilms Wilms Tumor, Bilateral