Genes, Wilms Tumor

Wilms tumör-gener

Svensk definition

Genområden som är delaktiga i uppkomsten av Wilms tumör (nefroblastom). Hit hör hos människa WT1 på plats 11p13 och WT2 (MTACR1) på plats 11p15.

Engelsk definition

Genes at loci that are involved in the development of WILMS TUMOR. Included are human WT1 at 11p13 and human WT2 (MTACR1) at 11p15.

Svenska synonymer

Gener, Wilms tumör

Engelska synonymer

Tumor Genes, Wilms Wilms' Tumor Genes Genes, Wilms' Tumor Tumor Genes, Wilms' Genes, Wilms Wilms Genes Wilms Tumor Genes Genes, Wilms' Genes, Wilm Genes, Wilm's Wilms' Genes Genes, WT2 Wilms Tumor MTACR1 Genes Gene, MTACR1 Genes, MTACR1 MTACR1 Gene WT2 Genes, Human Gene, Human WT2 Genes, Human WT2 Human WT2 Gene Human WT2 Genes WT2 Gene, Human Multiple Tumor-Associated Chromosome Region 1 Genes Multiple Tumor Associated Chromosome Region 1 Genes Genes, WT1 Wilms Tumor WT1 Genes, Human