Meningitis, Viral

Viral meningit

Svensk definition

Virusinfektioner i leptomeningerna och subaraknoidalrummet. Togaviridae, Flaviviridae, Rubella/Bunyaviridae, Orbivirus, Picornaviridae, Orthomyxoviridae, Rhabdoviridae, Arenaviridae, Herpesviridae, Adenoviridae, JC-virus och Retroviridae kan alla ge upphov till denna typ av hjärnhinneinflammation. Till kliniska tecken hör feber, huvudvärk, nacksmärtor, kräkningar, ljuskänslighet och tecken på hjärnhinneretning.

Engelsk definition

Viral infections of the leptomeninges and subarachnoid space. TOGAVIRIDAE INFECTIONS; FLAVIVIRIDAE INFECTIONS; RUBELLA; BUNYAVIRIDAE INFECTIONS; ORBIVIRUS infections; PICORNAVIRIDAE INFECTIONS; ORTHOMYXOVIRIDAE INFECTIONS; RHABDOVIRIDAE INFECTIONS; ARENAVIRIDAE INFECTIONS; HERPESVIRIDAE INFECTIONS; ADENOVIRIDAE INFECTIONS; JC VIRUS infections; and RETROVIRIDAE INFECTIONS may cause this form of meningitis. Clinical manifestations include fever, headache, neck pain, vomiting, PHOTOPHOBIA, and signs of meningeal irritation. (From Joynt, Clinical Neurology, 1996, Ch26, pp1-3)

Svenska synonymer

Viral hjärnhinneinflammation

Engelska synonymer

Meningitides, Viral Viral Meningitides Viral Meningitis