JC Virus

JC-virus

Svensk definition

En art av Polyomavirus, som ursprungligen isolerades från hjärnan hos en patient med progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Patientens initialer J.C. gav namn åt viruset. Infektion åtföljs inte av något uppenbart sjukdomstillstånd, men svårartad myelinnedbrytande sjukdom kan inträffa i ett senare skede, förmodligen till följd av reaktivering av latent virus.

Engelsk definition

A species of POLYOMAVIRUS, originally isolated from the brain of a patient with progressive multifocal leukoencephalopathy. The patient's initials J.C. gave the virus its name. Infection is not accompanied by any apparent illness but serious demyelinating disease can appear later, probably following reactivation of latent virus.

Svenska synonymer

Polyomavirus hominis 2

Engelska synonymer

Human Polyomavirus JC Polyomavirus JC, Human JC polyomavirus Polyomavirus, JC John Cunningham Virus Virus, John Cunningham Polyomavirus hominis 2