DNA Tumor Viruses

DNA-tumörvirus

Svensk definition

DNA-virus som ger upphov till elakartade tumörer. Bland de sex stora DNA-virusgrupperna är det fyra som är, eller kan vara, cancerframkallande: Adenoviridae, Herpesviridae, Papovaviridae och Poxviridae.

Engelsk definition

DNA viruses producing malignant tumors. Of the six major groupings of DNA viruses four contain members which are actually or potentially oncogenic: the Adenoviridae, the Herpesviridae, the Papovaviridae, and the Poxviridae.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

DNA Tumor Virus Tumor Virus, DNA Tumor Viruses, DNA Virus, DNA Tumor Viruses, DNA Tumor