Lymphocytic Choriomeningitis

Lymfocytär meningit

Svensk definition

En form av hjärnhinneinflammation som orsakas av lymfocytiskt koriomeningitvirus. Möss och andra gnagare är naturliga värdar, och smitta till människa sker vanligen genom inandning eller intag av smittsamma partiklar. Kliniska symtom omfattar ett influensaliknande syndrom, med nackstyvhet, förändrad medvetandegrad, ataxi och urininkontinens. Smitta under graviditet kan leda till fostermissbildningar och skador, inklusive vattenskalle, akveduktstenos, korioretinit och mikrocefali.

Engelsk definition

A form of meningitis caused by LYMPHOCYTIC CHORIOMENINGITIS VIRUS. MICE and other rodents serve as the natural hosts, and infection in humans usually occurs through inhalation or ingestion of infectious particles. Clinical manifestations include an influenza-like syndrome followed by stiff neck, alterations of mentation, ATAXIA, and incontinence. Maternal infections may result in fetal malformations and injury, including neonatal HYDROCEPHALUS, aqueductal stenosis, CHORIORETINITIS, and MICROCEPHALY. (From Joynt, Clinical Neurology, 1996, Ch26, pp1-3)

Svenska synonymer

Lymfocytär koriomeningit

Engelska synonymer

Choriomeningitis, Lymphocytic Lymphocytic Choriomeningitis Virus Encephalomyelitis Encephalomyelitis, Lymphocytic Choriomeningitis Virus Armstrong Syndrome Syndrome, Armstrong Armstrong's Syndrome Syndrome, Armstrong's