Glycosuria, Renal

Renal glukosuri

Svensk definition

En autosomal nedärvd sjukdom som beror på bristfälligt återupptag av glukos i de proximala njurkanalerna. Förlusten av glukos i urinen kan nå över 50 g/dag. Tillståndet beror på mutationer i natrium-glukostransportör 2 som kodas av SLC5A2-genen.

Svenska synonymer

Glukosuri, renal

Engelska synonymer

Renal Glucosuria Renal Glycosuria