Encephalitis, Japanese

Hjärninflammation, japansk

Svensk definition

Hjärninflammation som orsakas av japansk B-encefalitvirus, som sprids med myggor i Östasien och Australien. Infektionen drabbar främst barn och ger subkliniska symtom i form av övergående feber och mag-tarmbesvär. Inflammation i hjärnan, ryggmärgen och hjärnhinnorna kan förekomma och leder till tillfälliga eller varaktiga neurologiska störningar (ibland polioliknande), kramper, koma och dödsfall.

Engelsk definition

A mosquito-borne encephalitis caused by the Japanese B encephalitis virus (ENCEPHALITIS VIRUS, JAPANESE) occurring throughout Eastern Asia and Australia. The majority of infections occur in children and are subclinical or have features limited to transient fever and gastrointestinal symptoms. Inflammation of the brain, spinal cord, and meninges may occur and lead to transient or permanent neurologic deficits (including a POLIOMYELITIS-like presentation); SEIZURES; COMA; and death. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p751; Lancet 1998 Apr 11;351(9109):1094-7)

Svenska synonymer

Encefalit, japansk Japansk hjärninflammation

Engelska synonymer

Encephalitis, Japanese B Viral Encephalitis, Japanese B Japanese B Viral Encephalitis Japanese B Encephalitis Japanese Encephalitis