Demography

Demografi

Svensk definition

Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.

Engelsk definition

Statistical interpretation and description of a population with reference to distribution, composition, or structure.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Demographics Demographic Reverse Survival Method Method, Reverse Survival Methods, Reverse Survival Reverse Survival Methods Population Spatial Distribution Distribution, Population Spatial Distributions, Population Spatial Population Spatial Distributions Spatial Distribution, Population Spatial Distributions, Population Brass Technique Technique, Brass Brass Technic Technic, Brass Demographers Demographer Demographic Accounting Accounting, Demographic Demographic Analysis Analysis, Demographic Demographic Analyses Analyses, Demographic Demographic and Health Surveys Demographic and Health Survey Factors, Demographic Demographic Factors Factor, Demographic Demographic Factor Family Reconstitution Family Reconstitutions Reconstitution, Family Reconstitutions, Family Historical Demography Demographies, Historical Historical Demographies Demography, Historical Impacts, Demographic Demographic Impacts Impact, Demographic Demographic Impact Multiregional Analysis Analysis, Multiregional Multiregional Analyses Analyses, Multiregional Period Analysis Analyses, Period Period Analyses Analysis, Period Population Distribution Distribution, Population Distributions, Population Population Distributions Prehistoric Demography Demographies, Prehistoric Prehistoric Demographies Demography, Prehistoric Stable Population Method Method, Stable Population Methods, Stable Population Population Methods, Stable Stable Population Methods Surveys, Demographic Demographic Surveys Survey, Demographic Demographic Survey