Sex Distribution

Könsfördelning

Svensk definition

Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.

Engelsk definition

The number of males and females in a given population. The distribution may refer to how many men or women or what proportion of either in the group. The population is usually patients with a specific disease but the concept is not restricted to humans and is not restricted to medicine.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Distribution, Sex Distributions, Sex Sex Distributions