Population Groups

Befolkningsgrupper

Svensk definition

Individer klassificerade efter kön, etnisk härkomst, religion, gemensam boplats, ekonomisk eller social status eller efter någon annan kulturell eller beteendemässig egenskap.

Engelsk definition

Individuals classified according to their sex, racial origin, religion, common place of living, financial or social status, or some other cultural or behavioral attribute. (UMLS, 2003)

Svenska synonymer

Stamfolk Infödda Inhemska befolkning

Engelska synonymer

Group, Population Groups, Population Population Group Tribes Natives Native-Born Native Born Indigenous Population Indigenous Populations Population, Indigenous Populations, Indigenous