Population Forecast

Befolkningsprognos

Svensk definition

Uppskattning av beräknad befolkning.

Engelsk definition

Estimates of projected population.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Forecasts, Population Population Forecasts Population Projection Population Projections Projection, Population Population Growth Estimation Estimation, Population Growth Estimations, Population Growth Growth Estimation, Population Growth Estimations, Population Population Growth Estimations