Forecasting

Prognostisering

Svensk definition

Förutsägelse om kommande tillstånd eller förhållanden, baserad på extrapolering eller tolkning av befintliga data eller med tillämpning av vetenskaplig metodik.

Engelsk definition

The prediction or projection of the nature of future problems or existing conditions based upon the extrapolation or interpretation of existing scientific data or by the application of scientific methodology.

Svenska synonymer

Framtidsprognos Framtidsbedömning Framtid Futurologi Framtidsforskning

Engelska synonymer

Projections and Predictions Predictions and Projections Future Futurology