Population Dynamics

Befolkningsdynamik

Svensk definition

Processer och fenomen som påverkar ökning och förändringar inom befolkningen.

Engelsk definition

The pattern of any process, or the interrelationship of phenomena, which affects growth or change within a population.

Svenska synonymer

Populationsdynamik Flyttningsfrekvens Befolksningsminskning Malthusianism Populationsteorier Bostadsmobilitet Stabil befolkning Demografiskt åldrande

Engelska synonymer

Dynamics, Population Demographic Transition Demographic Transitions Transition, Demographic Transitions, Demographic Malthusianism Neomalthusianism Optimum Population Optimum Populations Population, Optimum Populations, Optimum Stationary Population Population, Stationary Populations, Stationary Stationary Populations Population Pressure Population Pressures Pressure, Population Pressures, Population Population Replacement Population Replacements Replacement, Population Replacements, Population Population Theory Population Theories Theories, Population Theory, Population Residential Mobility Mobilities, Residential Mobility, Residential Residential Mobilities Rural-Urban Migration Migration, Rural-Urban Migrations, Rural-Urban Rural Urban Migration Rural-Urban Migrations Stable Population Population, Stable Populations, Stable Stable Populations Demographic Aging Aging, Demographic Population Decrease Decrease, Population Decreases, Population Population Decreases