Bone and Bones

Ben och benvävnad

Svensk definition

Typ av bindväv som bildar skelett. De huvudsakliga cellulära komponenter i benvävnaden är osteoblaster, osteocyter och osteoklaster. Fibrillära kollagener och hydroxyapatitkrystaller formar benmatrix.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bones and Bone Tissue Bones and Bone Bone Tissue Bone Tissues Tissue, Bone Tissues, Bone Bony Apophyses Apophyses, Bony Bony Apophysis Apophysis, Bony Condyle Condyles Bones Bone