Bones of Upper Extremity

Övre extremitetens ben

Svensk definition

Över- och underarmens ben. Hit hör även nyckelbenet och skulderbladet.

Engelsk definition

The bones of the upper and lower ARM. They include the CLAVICLE and SCAPULA.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Upper Extremity Bone Upper Extremity Bones