Bone Matrix

Benmatrix

Svensk definition

Extracellulär substans i benvävnad bestående av kollagenfibrer, grundsubstans och oorganiska kristallmineraler och salter.

Engelsk definition

Extracellular substance of bone tissue consisting of COLLAGEN fibers, ground substance, and inorganic crystalline minerals and salts.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bone Matrices Matrices, Bone Matrix, Bone