Calcification, Physiologic

Fysiologisk förkalkning

Svensk definition

En process som innebär att organisk vävnad hårdnar genom att kalciumsalter avsätts i den.

Engelsk definition

Process by which organic tissue becomes hardened by the physiologic deposit of calcium salts.

Svenska synonymer

Förkalkning, fysiologisk Benmineralisering

Engelska synonymer

Physiologic Calcification Calcification, Physiological Physiological Calcification Bone Mineralization Mineralization, Bone