Sesamoid Bones

Sesamben

Svensk definition

Nodulära ben belägna inuti en sena och som glider över en annan benig yta. Knäskålen (patella) är ett sesamben.

Engelsk definition

Nodular bones which lie within a tendon and slide over another bony surface. The kneecap (see PATELLA) is a sesamoid bone.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bone, Sesamoid Bones, Sesamoid Sesamoid Bone