Epiphyses

Epifyser

Svensk definition

Förbeningsområdet i änden av växande rörben, vilket är skilt från rörskaftet genom epifysbrosket (fysen) tills benet slutat växa. Då försvinner fysen och skaft och benände förenas.

Engelsk definition

The head of a long bone that is separated from the shaft by the epiphyseal plate until bone growth stops. At that time, the plate disappears and the head and shaft are united.

Svenska synonymer

Ändstycke

Engelska synonymer

Epiphysis