Carbamoyl-Phosphate Synthase I Deficiency Disease

Karbamolylfosfatsyntas I-bristsjukdom

Svensk definition

En rubbning i ureacykeln som visar sig i barndomen som slöhet, kräkningar, krampanfall, muskelspänningar, onormala ögonrörelser och förhöjda halter av serumammoniak. Sjukdomen beror på nedsatt verkan av karbamoylfosfatsyntas (ammoniak) i levermitokondrierna.

Engelsk definition

A urea cycle disorder manifesting in infancy as lethargy, emesis, seizures, alterations of muscle tone, abnormal eye movements, and an elevation of serum ammonia. The disorder is caused by a reduction in the activity of hepatic mitochondrial CARBAMOYL-PHOSPHATE SYNTHASE (AMMONIA). (Menkes, Textbook of Child Neurology, 5th ed, pp50-1)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Carbamyl-Phosphate Synthetase I Deficiency Disease Carbamyl Phosphate Synthetase I Deficiency Disease Carbamoyl Phosphate Synthase (Ammonia) Deficiency Disease Carbamoyl-Phosphate Synthetase I Deficiency Disease Carbamoyl Phosphate Synthetase I Deficiency Disease Carbamoyl-Phosphate Synthase I Deficiency Disease (Ornithine Carbamoyl Phosphate Deficiency) Carbamyl Phosphate Synthetase Deficiency Disease Carbamoyl-Phosphate Synthase 1 Deficiency Disease (Ornithine Carbamoyl Phosphate Deficiency) Carbamoyl Phosphate Synthase 1 Deficiency Disease (Ornithine Carbamoyl Phosphate Deficiency) Carbamoylphosphate Synthetase 1 Deficiency Disease - Carbamoylphosphate Synthetase 1 Deficiency Disease Carbamyl-Phosphate Synthetase 1 Deficiency Disease Carbamyl Phosphate Synthetase 1 Deficiency Disease Carbamoyl-Phosphate Synthase 1 Deficiency Disease Carbamoyl Phosphate Synthase 1 Deficiency Disease Carbamoylphosphate Synthetase I Deficiency Disease Hyperammonemia Due to Carbamoyl Phosphate Synthetase 1 Deficiency Carbamoyl Phosphate Synthetase I Deficiency, Hyperammonemia Due To Carbamoyl Phosphate Synthase 1 Deficiency CPS I Deficiency CPS I Deficiencies Carbamyl Phosphate Synthetase (CPS) Deficiency CPS 1 Deficiency CPS 1 Deficiencies Carbamoyl Phosphate Synthetase I Deficiency