Hemostatic Disorders

Hemostatiska störningar

Svenska synonymer

Vaskulära hemostatiska störningar

Engelska synonymer

Hemostatic Disorder Vascular Hemostatic Disorders Hemostatic Disorders, Vascular Disorder, Vascular Hemostatic Disorders, Vascular Hemostatic Hemostatic Disorder, Vascular Vascular Hemostatic Disorder