Hemangioma, Cavernous

Kavernöst hemangiom

Svensk definition

En kärlavvikelse som består av en samling slingriga blodkärl och bindväv. Denna tumörliknande massa med stort kärlutrymme är blodfylld och framträder vanligtvis som en jordgubbsliknande skada i subkutana områden på ansiktet, extremiteterna eller i andra områden på kroppen, inklusive i centrala nervsystemet.

Engelsk definition

A vascular anomaly that is a collection of tortuous BLOOD VESSELS and connective tissue. This tumor-like mass with the large vascular space is filled with blood and usually appears as a strawberry-like lesion in the subcutaneous areas of the face, extremities, or other regions of the body including the central nervous system.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cavernous Hemangiomas Hemangiomas, Cavernous Strawberry Hemangiomas Hemangioma, Strawberry Hemangiomas, Strawberry Strawberry Hemangioma Cavernous Hemangioma Angioma, Cavernous Cavernous Angioma