Hemangioma

Hemangiom

Svensk definition

En kärlavvikelse orsakad av förökning av blodkärl som bildar en tumörliknande massa. De vanliga typerna innefattar kapillärer och vener. Det kan uppstå var som helst i kroppen men hittas ofta under huden och i subkutan vävnad.

Engelsk definition

A vascular anomaly due to proliferation of BLOOD VESSELS that forms a tumor-like mass. The common types involve CAPILLARIES and VEINS. It can occur anywhere in the body but is most frequently noticed in the SKIN and SUBCUTANEOUS TISSUE. (from Stedman, 27th ed, 2000)

Svenska synonymer

Angiom Blodkärlstumör Intramuskulärt hemangiom

Engelska synonymer

Hemangiomas Hemangioma, Intramuscular Hemangiomas, Intramuscular Intramuscular Hemangioma Intramuscular Hemangiomas Hemangioma, Histiocytoid Hemangiomas, Histiocytoid Histiocytoid Hemangioma Histiocytoid Hemangiomas Angioma Chorioangioma Chorioangiomas Chorangioma Chorangiomas