Histiocytoma, Benign Fibrous

Histiocytom, benignt fibröst

Svensk definition

En tumörform som helt eller till större delen består av celler med histiocytens morfologi och vissa fibroblastkomponenter. Det finns många varianter och många benämningar. Ytligt belägna tumörer uppför sig godartat, men djupt belägna, och godartade, histiocytom kan lokalt invadera omgivande vävnad. Fibrösa histiocytom kan visa sig var som helst i kroppen. Ytliga former kan alltid avlägsnas med enkel excision, medan en större vävnadsmarginal behövs för djupa, godartade typer. Lokal återkomst är ovanlig.

Engelsk definition

A benign tumor composed, wholly or in part, of cells with the morphologic characteristics of HISTIOCYTES and with various fibroblastic components. Fibrous histiocytomas can occur anywhere in the body. When they occur in the skin, they are called dermatofibromas or sclerosing hemangiomas. (From DeVita Jr et al., Cancer: Principles & Practice of Oncology, 5th ed, p1747)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Benign Fibrous Histiocytomas Fibrous Histiocytoma, Benign Fibrous Histiocytomas, Benign Histiocytomas, Benign Fibrous Benign Fibrous Histiocytoma Histiocytoma, Fibrous Fibrous Histiocytoma Fibrous Histiocytomas Histiocytomas, Fibrous Dermatofibroma Dermatofibromas Histiocytoma, Cutaneous Cutaneous Histiocytoma Cutaneous Histiocytomas Histiocytomas, Cutaneous Hemangioma, Sclerosing Hemangiomas, Sclerosing Sclerosing Hemangioma Sclerosing Hemangiomas Angioma, Sclerosing Angiomas, Sclerosing Sclerosing Angioma Sclerosing Angiomas