Lipopolysaccharide Receptors

Lipopolysackaridreceptorer

Svensk definition

Glykolipidförankrade glykoproteiner som uttrycks på celler av myelomonocythärkomst, inkl. monocyter, makrofager och vissa granulocyter. De fungerar som receptorer för komplex av lipopolysaccharid (LPS) och LPS-bindande protein.

Engelsk definition

Glycolipid-anchored membrane glycoproteins expressed on cells of the myelomonocyte lineage including MONOCYTES; MACROPHAGES; and some GRANULOCYTES. They function as receptors for the complex of lipopolysaccharide (LPS) and LPS-binding protein.

Svenska synonymer

Antigener, CD14 CD14-antigener

Engelska synonymer

Lipoglycan Receptor Receptor, Lipoglycan Receptors, Lipopolysaccharide CD14 Antigens Antigens, CD14 LPS Receptor Receptor, LPS CD14 Monocyte Differentiation Antigen CD14 Antigen Soluble CD14 Protein CD14 Protein, Soluble Soluble CD14 CD14, Soluble Soluble CD14 Antigen CD14 Antigen, Soluble sCD14