CREST Syndrome

CREST-syndrom

Svensk definition

En form av systemisk skleroderma som är lindrigare än andra former och som består av hudförkalkning, Raynauds fenomen, störd matstrupefunktion, sklerodaktyli och telangiektasi. Om matstrupefunktionen inte är framträdande kallas syndromet för CRST-syndromet.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

CREST Syndromes Syndrome, CREST Calcinosis, Raynaud's phenomenon, Esophageal dismobility, Sclerodactyly, Telangiectasia Syndrome CRST Syndrome CRST Syndromes Syndrome, CRST Calcinosis-Raynaud Phenomenon-Sclerodactyly-Telangiectasia Calcinosis Raynaud Phenomenon Sclerodactyly Telangiectasia Phenomenon-Sclerodactyly-Telangiectasia, Calcinosis-Raynaud