Telangiectasis

Telangiektasi

Svensk definition

Permanent utvidgning av blodkärl (kapillärer, arterioler, venoler) som skapar små, fokala, röda skador, vanligen i huden eller slemhinnorna. Tillståndet kännetecknas av framträdande blodkärl i huden såsom spindelkärl.

Engelsk definition

Permanent dilation of preexisting blood vessels (CAPILLARIES; ARTERIOLES; VENULES) creating small focal red lesions, most commonly in the skin or mucous membranes. It is characterized by the prominence of skin blood vessels, such as vascular spiders.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Telangiectases Telangiectasia Telangiectasias Spider Veins Spider Vein Vein, Spider Veins, Spider