Venules

Venoler

Svensk definition

De mycket små kärl som samlar in blod från kapillärerna och går samman för att bilda vener.

Engelsk definition

The minute vessels that collect blood from the capillary plexuses and join together to form veins.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Venule