Embolism and Thrombosis

Emboli och trombos

Svensk definition

En samlingsfras för sjukdomar kännetecknade av uppkomst, utveckling eller förekomst av blodpropp (trombos) och tilltäppning av ett kärl pga att en propp förts till sin aktuella plats av blodflödet (emboli).

Engelsk definition

A collective term for pathological conditions which are caused by the formation of a blood clot (THROMBUS) in a blood vessel, or by blocking of a blood vessel with an EMBOLUS, undissolved materials in the blood stream.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Thrombosis and Embolism