Gastrointestinal Diseases

Mag-tarmsjukdomar

Svensk definition

Sjukdom i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen.

Svenska synonymer

Funktionella mag-tarmsjukdomar Gastrointestinala sjukdomar Cholera infantum

Engelska synonymer

Disease, Gastrointestinal Diseases, Gastrointestinal Gastrointestinal Disease Gastrointestinal Disorders Gastrointestinal Disorder Functional Gastrointestinal Disorders Functional Gastrointestinal Disorder Gastrointestinal Disorder, Functional Gastrointestinal Disorders, Functional Cholera Infantum