Esophageal Diseases

Matstrupssjukdomar

Svensk definition

Sjukliga förändringar i matstrupen.

Engelsk definition

Pathological processes in the ESOPHAGUS.

Svenska synonymer

Esofagussjukdomar

Engelska synonymer

Disease, Esophageal Diseases, Esophageal Esophageal Disease